SOJA

De Nederlandse diervoederindustrie maakt diervoeders. Vooral voor koeien, varkens en kippen. Hiervoor worden meer dan 300 verschillende ingrediënten gebruikt. Bijna 80% van deze ingrediënten komt uit Europa. Het overgrote deel hiervan zijn co-producten uit onze eigen levensmiddelenindustrie. De overige 20 procent komt uit Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Azië. De bekendste grondstof uit deze landen is sojameel. Dat blijft over nadat de olie voor levensmiddelen uit de sojaboon is geperst. 

Rijk aan eiwitten
Soja is een eiwitrijke grondstof voor diervoeder. Landbouwhuisdieren - die wij gebruiken om ons te voeden - kunnen deze eiwitten efficiënt omzetten in vlees, zuivel en eieren. Vanwege dezelfde goede eigenschappen vinden we soja ook terug in talloze voedingsmiddelen voor de mens, zoals sojadrink, vleesvervangers en in brood en koekjes. 

De wereldvraag naar soja groeit ieder jaar gestaag. Aan het toenemende gebruik van soja kleven maatschappelijke vraagstukken. In sommige productiegebieden spelen ook ecologische uitdagingen een rol. 

Gebruik Nederlands diervoer: 0,5% van de wereldproductie
Nederland gebruikt 1,8 miljoen ton sojameel voor de productie van diervoeders. Dit is een half procent van alle soja die wereldwijd wordt geproduceerd, in totaal 335 miljoen ton soja. We hebben wereldwijd een marktaandeel van 0,5% van de wereldproductie. Ondanks dit kleine marktaandeel wil de Nederlandse diervoederindustrie uiteraard wel haar verantwoordelijkheid nemen en duidelijke signalen afgeven om de productie van soja duurzaam en dus ontbossingsvrij te maken.

Productie
Soja groeit het beste in de klimaatzone waar bijvoorbeeld ook katoen, rijst, pinda’s en citrusvruchten worden verbouwd. Teelt van soja in het koele Noordwest-Europa leidt tot nu toe niet tot gewenste opbrengsten. Ook de CO2-uitstoot gaat omhoog. Dat komt doordat transport over de weg meer energie kost dan per schip over de oceaan. 

Zuid-Amerika ligt in een perfecte klimaatzone voor sojateelt. Hier vinden we ook de regenwouden. Die worden nu door de uitbreiding van landbouwareaal bedreigd (ontbossing). In deze regio’s gelden andere wetten en culturele gebruiken. We moeten hier in Europa rekening mee houden. Ontbossing tegengaan lukt alleen door internationale samenwerking tussen Europa en sojaproducerende landen. 

Ontbossing
Binnen Europa maakt een aantal landen zich grote zorgen over import van soja en de het ontbossingsvraagstuk. De klimaattop in Glasgow en het EU-wetsontwerp voor ontbossingsvrije import van grondstoffen zijn goede stappen. Nederland omarmt deze initiatieven en wil sojateelt ook graag verduurzamen. Tegelijk moeten we ons realiseren dat ons land op wereldniveau een kleine speler is. Als Nederland iets wil bereiken, is het dus noodzakelijk dat andere landen meedoen. Resultaten boeken we alleen wanneer overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samenwerken.  

Nevedi maakt zich sterk voor een internationale aanpak. Alle Europese landen samen hebben meer invloed op de sojamarkt dan alle landen afzonderlijk. Dat vraagt ook om heldere spelregels, zodat er sprake van eerlijke concurrentie kan zijn. Ook zullen we ons moeten realiseren dat aanvullende eisen ten aanzien van ontbossing, leidt tot een stijgende kostprijs van vlees, eieren en zuivel. Dit vraagt om volledige transparantie én de bereidheid van de Europese consument om hier letterlijk aan bij te dragen. 

Uitbannen
De Nederlandse diervoedersector wil blijven bijdragen aan het uitbannen van ontbossing. Er wordt gewerkt via een dubbele strategie: 

  1. Certificering van partijen soja volgens internationale regels. Die moeten gelden voor alle partijen en vastliggen in wet- en regelgeving. De Nederlandse diervoederindustrie gebruikt al sinds 2015 100% gecertificeerde soja in Nederlands diervoer. 
  2. Vermindering van de afhankelijkheid van de wereld-sojamarkt. We ontwikkelen alternatieven voor soja binnen Europa of dichter bij Europa. Op termijn moeten alternatieve eiwitbronnen voor soja de afhankelijkheid van de wereldhandel verkleinen.  

Beide sporen gaan stap voor stap en kosten tijd, geld en vragen om samenwerking. 

info@nevedi.nl | +31(0) 85 77 319 77 | Braillelaan 9 | 2289 CL Rijswijk