nevedi wenst je fijne kerstdagen en een succesvol nieuwjaar

Fijne Kerstdagen en goede jaarwisseling toegewenst

Nu dit jaar ten einde loopt, is het tijd om terug te blikken. In navolging op de grote impact die COVID-19 had op mensen en bedrijven, werden we in februari al opgeschrikt door een oorlog in Oekraïne. Een oorlog die nog voortduurt die ten eerste veel menselijk leed veroorzaakt en ook forse materiële schade oplevert. Dit laatste was voor onze industrie zeer goed merkbaar in de explosieve stijging van grondstofkosten. Ook de energiecrisis die het gevolg is van handelssancties tegen Rusland is hard aangekomen. Bij onze bedrijven maar ook bij ieder thuis. De energie- en voedselprijzen zijn fors gestegen en daarmee is fors koopkrachtverlies voor elke burger een feit.

Naast dit drama in Oekraïne werd onze landbouwsector in de greep gehouden van stikstof. Hoe zou nu het regeerakkoord vertaald worden naar perspectief voor de boeren? Nadat de verhoudingen tussen overheid en boeren zo ernstig waren verstoord, kwam het rapport Remkes: Wat wél kan. Een rapport met respect voor boeren maar ook uitgangspunten die goed moeten worden beoordeeld op hun uitwerking.

Reden voor Nevedi om diervoederkennis beschikbaar te houden voor ketenpartners, overheden, politiek, wetenschap of maatschappelijk middenveld om zodoende ruimte te bieden en te houden voor discussie over inhoud en oplossingen. Intussen werkt Nevedi samen met het ministerie van LNV aan het project Duurzaam Diervoeder 2030. Dit project loopt door in 2023 waarbij nadrukkelijk afstemming wordt gezocht met relevante stakeholders. Het doel is een monitoring op te zetten waarmee resultaten en gevolgen van verduurzaming in diervoeder objectief meetbaar en dus inzichtelijk worden. De ontwikkeling van deze monitor loopt parallel met onze bijdrage aan de totstandkoming van het landbouwakkoord dat Minister Adema beoogt in maart/april aan de Tweede Kamer te presenteren.

Het was een enerverend jaar en het zal onbetwist zo blijven in het komend jaar. Des te meer reden om de komende periode van Kerst even tijd te nemen voor gezin en bezinning.

 

 

Deel deze pagina

Bron: Nevedi

Scroll naar boven