Klankbordgroep

De klankbordgroep van de Nevedi Academy bestaat uit leden van Nevedi. De klankbordgroep verzamelt en vertaalt signalen van de leden en de sector naar concrete leervragen. Daarnaast adviseert ze aan de Nevedi Academy over het opleidingsaanbod. De klankbordgroep beoordeelt de kwaliteit van de aangeboden opleidingen door te kijken naar:

  1. Inhoud en de vorm van de opleiding/cursus/training/masterclass.
  2. Tevredenheid:
    •   Heeft de deelnemer geleerd wat hij moest leren (en hoe wordt dat gemeten);
    •   Is de werkgever van de deelnemer tevreden met het resultaat;
    •   Wat is het effect na afloop.
  3. Terugkoppeling aan de Nevedi Academy.

info@nevedi.nl | +31(0) 85 77 319 77 | Braillelaan 9 | 2289 CL Rijswijk